زمینه های تخصصی مورد نیاز:
 • فورج سرد
 • طراحی و ساخت ماشین آلات و اتوماسیون
 • طراحی و ساخت قالب و ابزار
 • بازرگانی و بازاریابی خارجی و داخلی
 • برنامه ریزی تولید و لجستیک
 • انبارداری
 • حسابداری و مدیریت مالی
 • فناوری اطلاعات، شبکه و برنامه نویسی
 • متالورژی
 • کنترل کیفیت
 • تضمین کیفیت
 • ایمنی و بهداشت
 • مهارتهای اداری و منابع انسانی
لطفا جهت ارسال مشخصات فردی و سوابق تحصیلی و شغلی فرم استخدام  را تکمیل نمایید.