>> بازرس کنترل کیفیت (آقا) - دیپلم یا فوق دیپلم فنی و مسلط به نقشه خوانی و کولیس

>> مهندس متالوژی یا مکانیک با حداقل 5 سال سابقه کار آزمایشگاهی و مسلط به سیستم ISO/IEC 17025 ،
      آشنا به آزمونهای متالوژیک ، مترولوژی و کالیبراسیون