خط مشی مدیریت
مأموریت:
• رفع دغدغه تامین پیچ و مهره از مشتریان
• ارائه پیچ و مهره مرغوب به دلخواه مشتری

استانداردهای سیستم مدیریت: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015

الزامات مشتری:
الزامات ساپکو SSR2 و الزامات گروه خودرو سازی سایپا SSQR، الزاماتPSA ، QIP‌ و الزامات سایر مشتریان

تعهدات سازمان:
• استقرار کامل الزامات سیستمهای مدیریت‌ و بهبود مداوم به منظور ارتقاء عملکرد "کیفی"، "ایمنی و بهداشت" و "محیط زیست"
• دستیابی به ضایعات صفر و تحویل به موقع
• حمایت از افشای خطاها و تخلفات
• پیشگیری از رشوه و باج در داخل و خارج از سازمان
• رعایت الزامات قانونی و الزامات تطابق مرتبط با محیط زیست و ایمنی و بهداشت
• پیشگیری از مصدومیت و بیماری
• حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از آلودگی و استفاده از منابع پایدار

اهداف کلان:
• افزایش رضایت مشتری
• افزایش رضایت کارکنان
• افزایش رضایت تامین کنندگان
• رعایت الزامات ارگانهای دولتی و محلی
• افزایش سطح ایمنی و بهداشت شغلی
• کاهش آلودگی محیط زیست در حوزه آلودگی خاک و مصرف منابع
• افزایش دانش، مهارت و توانمندی کارکنان
• افزایش توان اطلاعاتی، سیستمی
• افزایش توان فنی
• افزایش فروش
• افزایش نقدینگی
• افزایش سود و کاهش هزینه

ارزشها:
ما به این ارزشها باور داریم و در رفتار و کردارمان در هر شرایطی به آنها پایبندیم: سخت کوشی، انضباط، توجه به جزییات، خلاقیت، کمک به توانمندسازی یکدیگر،‌ صداقت

این خط مشی برای آگاهی همه ذینفعان و درک و بکارگیری آن توسط همه کارکنان سازمان به آنها ابلاغ می شود.