خط مشی مدیریت
مأموریت:
• تولید محصولات و ارائه خدمات با بهترین کیفیت
• تضمین صرفه اقتصادی و افزایش سودآوری فعالیتهای سازمان
• رضایت کارکنان و حفظ محیط کار مطلوب  در سازمان
• انظباط و فرآیند گرایی

چشم انداز: تبدیل شرکت تکوین به بزرگترین و نام آورترین تامین کننده پیچ و مهره در سطح ملی

سیستمهای استاندارد مدیریت: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

تعهدات:
• تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری
• تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست و تلاش برای بهبود آن
• تعهد به تبعیت از الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با محیط زیست و ایمنی و بهداشت
• تعهد به استقرار کامل سیستمهای مدیریت

اهداف کلان:
• جلب رضایت مشتریان
• تحویل به موقع، استفاده بهینه از منابع، اثربخشی لجستیک
• حفظ ثبات مالی
• جلب رضایت کارکنان، ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
• ‌تندرستی،‌ ارتقاء ایمنی و کاهش بیماری و مصدومیت
• کاهش آلودگی محیط زیست در حوزه اتلاف انرژی و آلودگی خاک
• حفظ ثبات سیستمهای مدیریت

این اهداف کلان با همه ی شاخصهای فرآیندی سازمان مرتبط هستند و با پایش آنها از اثر بخشي کلیه فعالیتها در راستای تحقق خط مشی اطمينان حاصل خواهد شد.
لازم است كليه كاركنان در سازمان با داشتن التزام فكري و عملي نسبت به همه موارد خط مشی، با مطالعه، درك عميق، ترويج و اجراي آن سازمان را در دستيابي به اهداف ياري دهند.

ارزشها:
ما باور داريم دستیابی به اهداف تعیین شده، با تعهد به ارزش هاي زير قابل دستيابي است:
احساس مسئولیت - همکاری با یکدیگر و کار جمعی - صداقت و رازداری - دقت و انضباط - خلاقیت و بهبود مستمر

خط مشی مدیریت،‌ در جلسات بازنگری مدیریت سالانه با حضور مدیران سازمان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت نیاز به روزآوری خواهد شد.

محمدرضا شریف
مدیرعامل