تکوین ساخته های فلزی کارا

تولید کننده پیچ و مهره صنایع خودرو سازی و ساختمانی و سایر صنایع


صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
تکوین /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
محصولات /home/Product.aspx
درباره ما /about/index.aspx
مشتریان /aboutus/Customer.aspx
خط مشی /aboutus/Policy.aspx
گواهینامه های اخذ شده /aboutus/CertificatesList.aspx
گالری عکس گواهینامه ها /aboutus/CertificatesGalery.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
محصولات /home/Products.aspx
صنایع خودروسازی /Product/Car.aspx
صنایع ساختمانی /Product/Building.aspx
سایر صنایع /Product/Industry.aspx
زمینه های تخصصی مورد نیاز /Career/CareerType.aspx
درحال استخدام /Career/Job.aspx
ایمیل /Career/Email.aspx
آزمایشگاه متالورژی و ابعادی تکوین /Laboratory/Lab.aspx
فرم درخواست انجام کالیبراسیون /Laboratory/CalibrationForm.aspx
لیست قیمت خدمات کالیبراسیون /Laboratory/CalibrationPrice.aspx
فرم درخواست انجام آزمون /Laboratory/TestForm.aspx
لیست قیمت خدمات آزمون /Laboratory/TestPrice.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx